Communicatio forlag AS

Kontor- og postadresse:

Teglbrennerveien 7 c
N-7016 Trondheim

E-post:

firmapost@communicatio.no
communicatioforlag@icloud.com

Telefon:

(+47) 90956036

www.communicatio.no

Org.nr. 979 637 934 MVA