FEM MØRKE ÅR skildrer annen verdenskrig i Trondheim og Midt-Norge i bilder. For den tyske okkupasjonsmakten strakte Zone Drontheim seg fra Møre til Nordland. Hovedvekten i boken er lagt på den omfattende tyske virksomheten i Trondheim og langs Trondheimsfjorden. Adolf Hitler hadde omfattende planer for Trondheim, og den tyske okkupasjonsmakten gjorde byen og omlandet til en krigsbunker og en av det okkuperte Europas sterkest forsvarte og best bevoktede byer. Trondheim var først og fremst en marineby, og Trondheimsfjorden skulle være Die Kriegsmarines hovedbase i den nordlige del av Det tredje riket. Her lå blant annet slagskipet Tirpitz, eller Beistet som Winston Churchill kalte fartøyet som var den allierte marines store skrekk.
Boken er bygget over de omfattende billedsamlingene til Knut Sivertsen og Tore Greiner Eggan. Karl H. Brox har skrevet introduserende tekst til hvert enkelt kapittel, for lettere å kunne sette bildene inn i en historisk sammenheng. Felles for bildene er at de nesten utelukkende er tatt av tyskere som var stasjonert i Trondheims-området under krigen. Sivertsen og Eggan har brukt mange år på å bygge opp sine samlinger, skaffet til veie hovedsakelig fra private arkiv i Tyskland. Dette materialet gjør boken til et unikt dokument.
Boken tar også for seg tematikk som har vært underbelyst i norsk krigshistorie, blant annet okkupasjonsmaktens krigsfangeleirer som det var langt flere av enn hittil antatt, og hvor mange tyskere som falt i løpet av de fem årene okkupasjonen varte.
Knut Sivertsen er tidligere politioverbetjent og i dag rådgiver ved Justismuseet i Trondheim, Norges nasjonale museum for justissektoren. Tore Greiner Eggan er økonom og arbeider i Statkraft. Karl H. Brox er tidligere journalist og forfatter av en rekke bøker, også om annen verdenskrig.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
FEM MØRKE ÅR. Trondheim under hakekorset – i bilder
ISBN 9788283240245. 364 sider (innbundet). Kr: 399,-