Røde Ritas regime er en antologi med et skarpskodd lag av forfattere: Marvin Wiseth, Knut Fagerbakke, Ingrid Skjøtskift, Ronny Kjelsberg, Kristian Dahlberg Hauge og Knut Røe, med Sverre M. Nyrønning som redaktør.

Etter kommunevalget i 2003 inntok et rødgrønt regime den politiske makten i Trondheim. 14 års borgerlig styre var over. Fortsatt styrer Arbeiderpartiet byen, men den rødgrønne koalisjonen er blitt utvidet til en regnbuekoalisjon. Hvordan fungerer en så bred koalisjon, med ett dominerende parti og en rekke mindre partier, ved maktens bord? Denne problemstillingen borer seks forfattere i, med et kritisk og analytisk blikk.

«All makt korrumperer, absolutt makt korrumperer absolutt,» hevdet den britiske historikeren og politikeren John Acton på slutten av 1800-tallet. Er det situasjonen i Trondheim anno 2016?
Det politiske skiftet etter kommunevalget i 2003 representerte på mange måter en tilbakevending til normale tilstander i Trondheim, den tradisjonelt røde byen styrt av Arbeiderpartiet. Samtidig innebar valgresultatet noe nytt. For Arbeiderpartiet var slett ikke valgvinneren, selv om partiet raskt forsøkte å etablere seg som det. Den store valgvinneren var SV og byens kommende varaordfører, Knut Fagerbakke, en av forfatterne i denne boken. Men den virkelige seierherren var Trondheim LO, landets mest radikale fagforeningsmiljø, dominert av personer på ytterste venstre fløy av partiskalaen. Den rødgrønne koalisjonen skulle få rikspolitiske konsekvenser. Det er vanskelig å forestille seg Jens Stoltenbergs regjering etter stortingsvalget i 2005 uten forarbeidet som var gjort i Trondheim to år tidligere. Fra nå av ble byen kalt både «det rødgrønne utstillingsvinduet» og «det rødgrønne fyrtårnet».

Like raskt som historiefortellingen etablerte Arbeiderpartiet som valgvinner, skulle SV få merke at ‘ørnen blant partiene’ ikke var lett å samarbeide med. Etter de seneste kommunevalgene er den rødgrønne koalisjonen i Trondheim blitt utvidet inn mot sentrum, og foran det kommende stortingsvalget i 2017 avtegner byen seg på nytt som et politisk forsøkslaboratorium for folkevalgt styring også på nasjonalt nivå, denne gang for en bred venstre-sentrumskoalisjon.
«Røde Ritas regime» er en viktig bok for å kunne forstå den politiske maktutøvelsen i Trondheim, med forgreninger til nasjonalt nivå.

 


Røde Ritas regime (antologi)

ISBN 9788283240092. Kr. 299,- (224 sider, innbundet)